• MANAGEMENTUL CALITATII

 • Calitatea produselor pe piata libera si alinierea la cerintele Comunitatii Europene, sunt elemente esentiale pentru S.C. CONSOLID S.A., care vrea sa raspunda prompt si cu eficacitate exigentelor/ cerintelor clientilor si tendintelor acestor piete, în conditii de eficienta economica si de profit.

  În cadrul activitatilor sale, S.C. CONSOLID S.A. este concentrata catre clientii sai, pentru a se asigura ca cerintele acestora sunt determinate/identificate si îndeplinite, adoptând un Sistem de Management al Calitatii orientat pe directiile a doi vectori: satisfactia clientului, patronului, angajatilor si societatii si îmbunatatirea continua a proceselor .

  Mai mult…..

  Pentru atingerea obiectivelor propuse în domeniul calitatii, S.C. CONSOLID S.A. a adoptat o structura organizatorica flexibila, prin care factorii de management, tehnici, administrativi si umani, care pot afecta calitatea produselor/ serviciilor livrate sunt tinuti sub control si sa asigure reducerea, eliminarea si mai ales prevenirea neconformitatilor si deficientelor de calitate a produselor/ proceselor.

  În acest sens S.C. CONSOLID S.A. si-a dezvoltat, implementat si mentinut un

  SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII, adecvat propriilor activitati, în conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 9001: 2001 si cu cerintele clientilor. Sistemul este bazat pe aplicarea ciclului Deming pentru documentarea activitatilor/ proceselor identificate si implementate, prin care s-au stabilit:
  procesele necesare sistemului de management al calitatii si aplicarea
  acestora în întreaga organizatie;
  succesiunea si interactiunea acestor procese;
  criteriile si metodele necesare pentru asigurarea ca operarea si
  controlul acestor procese sunt eficace;
  modul de asigurare a disponibilitatii resurselor si informatiilor
  necesare pentru operarea si monitorizarea acestor procese;
  modul de masurare, monitorizare si analiza a acestor procese;
  implementarea actiunilor necesare pentru realizarea rezultatelor
  planificate si îmbunatatirea continua a acestor procese.

  Managementul la nivelul cel mai înalt al S.C. CONSOLID S.A., în persoana Directorului General, Presedintele C.A. al organizatiei, îsi defineste prin declaratia de politica în domeniul calitatii si prin declaratia privind obiectivele în domeniul calitatii, angajamentul sau pentru dezvoltarea si implementarea SMC si îmbunatatirea continua a eficacitatii sale.

  S.C. CONSOLID S.A. este furnizor de încredere si se preocupa permanent pentru mentinerea încrederii clientilor, cât si câstigarea încrederii potentialilor clienti, într-o maniera eleganta, caracterizata de profesionalism, obiectivitate, deschidere catre nou si îmbunatatire continua.

  Informatiile referitoare la perceptia/ satisfactia clientului, la modul în care organizatia a îndeplinit cerintele sale, sunt monitorizate, prelucrate prin tehnici statistice si analizate, ca un instrument al managementului de masurare a performantelor SMC, de catre Directorul General al organizatiei si managementul executiv.

  Pentru a se asigura ca cerintele clientilor sunt determinate si îndeplinite, în scopul de a mari nivelul de satisfactie al acestora, clientii au la dispozitie si pe site-ul organizatiei un formular „Chestionar pentru evaluarea multumirii clientului” pe care, dupa completare, îl pot trimite pe adresa organizatiei, într-un mod rapid de comunicare.

 • PRINCIPII CARDINALE

 • Calitatea este prioritara

  Clientii sunt centrul a tot ceea ce facem

  Imbunatatirea continua a produselor si serviciilor este esentiala pentru succesul nostru

  Implicarea angajatilor este modul nostru de existenta

  Integritatea personalului este definitorie pentru firma noastra

   

 • VIZIUNEA FIRMEI

 • SC CONSOLID SA doreste sa se impuna ca una dintre cele mai credibilesocietati pentru proiectarea si  expertizarea constructiilor, bazându-se pe actiunea colectiva a personalului angajat, eficient si orientat spre realizarea obiectivelor.

  Mai mult…..

  In cadrul firmei noastre orientarea catre client este manifesta prin prestarea de servicii si furnizarea de produse care sa ii satisfaca cerintele si asteptarile, fara a neglija respectarea regulilor unei functionari la cel mai inalt nivel: performanta tehnica, siguranta in functionare, masuri de protectie a mediului inconjurator. Asigurând continuu si fluent resurse umane cu calificare adecvata, precum si resurse materiale si financiare necesare, ne propunem mentinerea si chiar imbunatatirea permanenta a functionarii, functionare evaluata periodic din punct de vedere al eficacitatii si eficientei.Firma noastra isi doreste ca in viitor sa isi mentina renumele de care se bucura inprezent cu privire la calitatea proiectelor si serviciilor oferite straduindu-se ca in acelasi timp sa ofere servicii tot mai complexe si de o calitate din ce in ce mai buna.

 • PERSONAL

 • SC CONSOLID SA reuneste un colectiv de experti in constructii civile si verificatori de proiecte, atestati de organismele legale, care are capacitatea de a face fata celor mai complexe solicitari, de-a lungul tuturor etapelor de proiectare, urmarind materializarea cerintelor specifice ale clientului.

  Mai mult…..

  Pentru proiectarea constructiilor sau pentru expertizarea structurilor colectivul condus de directorul general, profesor NICOLAE STOICA, inginer diplomat, doctor in domeniul Constructii Civile, utilizeaza produse soft de ultima generatie, aparate pentru control de ultima generatie (aparate pentru incercari nedistructive si defectoscopie), in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 (legea privind calitatea in constructii) si cu Normativul P100-1/2006 - cod de Proiectare Seismica.

  SC CONSOLID SA promoveaza in domeniul personalului angajat urmatoarele principii:

  • incadrarea personalului pe functiile organizatiei numai dupa criterii de competenta profesionala, specifica domeniului de activitate al organizatiei;

  • Implicarea angajatilor este modul nostru de existenta. Suntem o echipa. Trebuie sa ne tratam unii pe altii cu incredere si respect;

  • Oamenii nostri sunt sursa puterii noastre. Ei asigura inteligenta companiei noastre si ne determina reputatia si vitalitatea. Implicarea si lucrul in echipa sunt valorile noastre umane de baza.

 

Descarca:    Certificat AEROQ    Chestionar clienti